Behandlingsområden

Behandlingsområden

Hjälp och stöd kan erbjudas för frågeställningar inom:

Jag genomför också olika former av färdighetsträning.

För information om behandlingsområden se Beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida.

Om du inte känner igen dig i något av just dessa områden, är du ändå välkommen att söka hjälp hos mig. Kanske kan vi komma överens om en behandling som passar just dig. Inom KBT finns metoder som är användbara för de flesta typer av problem och besvär.

Här finns rum för stora och små frågor

Förutom ”längre” behandlingar erbjuder jag samtal och konsultation. Det innebär ofta ett mindre antal träffar som ger dig en start för att komma vidare i livet. Exempelvis kan det handla om:

Frågeställningar kan dessutom gälla intyg av olika slag. Se dig om på min hemsida och kontakta gärna mig för att få veta mera.