Om mig

Om mig

Jag är en erfaren klinisk psykolog med en egen praktik där jag tar emot uppdrag. Med min legitimation och bakgrund inom kognitiv beteendeterapi (KBT) har jag erbjudit min expertis inom hälso- och sjukvården i mer än 25 år. Under min karriär som psykolog har jag arbetat inom olika områden, såsom öppenvård inom psykiatri, medicinsk rehabilitering, ungdomsmottagning och  företagshälsovård. Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), som är en intresseföreningen för kognitiv beteendeterapi.

Min verksamhet är inriktad på att erbjuda psykologiska tjänster huvudsakligen under dagtid, från måndag till fredag. Mitt arbete baseras främst på kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and commitment therapy (ACT) och motiverande samtal (MI). Utöver individuell terapi erbjuder jag även olika typer av uppdrag inom psykologi till både privatpersoner, företag och organisationer.

Kontakta mig gärna om det är något du undrar över.


Legitimation

Jag har Socialstyrelsens legitimation och är behörig att utöva psykologyrket inom hälso- och sjukvårdens område. Som legitimerad psykolog lyder jag under Hälso- och sjukvårdslagen. Samma regler för tystnadsplikt gäller för privatpraktiserande psykologer, som i offentlig sjukvård.

”Psykolog” är en skyddad titel som inom det området endast får användas av den som är legitimerad och har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning och praktik (PTP) under 1 år med godkänt resultat. Utbildningen bygger på psykologin som vetenskap. Psykologen är utbildad att arbeta på individ, grupp- och organisationsnivå. Arbetet består främst av utredning, rådgivning och behandling, handledning, konsultation samt utvecklings- och förändringsarbete.