Om KBT

Några kännetecken för KBT

För information om behandlingsområden se Beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida.

Hur går det till

KBT är en korttidsterapi med vanligtvis 10-20 tillfällen/sessioner. Ibland behövs bara några få gånger för att komma på banan igen och vid svårare problematik fler sessioner över en längre tid. Varje terapikontakt inleds med bedömning och problemformulering och följs av behandling med sessioner. Terapeuten och klienten samarbetar under behandlingen. Mellan sessioner kan överenskomna hemuppgifter ges för att terapin ska ge bästa effekt. Allt utifrån den individuella bedömningen/analysen och planeringen inledningsvis. Om du har frågor eller vill veta mer så är du välkommen att höra av dig