Priser & vilkor

Priser & Villkor

Privatpersoner:

Individuellt besök ca 50 min

Individuellt besök 25 min

Dubbel sessionstid ca 100 min

Ta kontakt för prisuppgifter

Företagskunder:
Pris enligt överenskommelse

Som privatperson betalar du i anslutning till ditt besök. I de fall du har en anställning, kan det vara värt att du tar reda på om dina arbetsgivare är villig att betala din behandling.


Avbokning


Avbokning ska vara mottagningen tillhanda senast 24 timmar före bokat besök. Avbokning sker genom att ringa och meddela det på telefonnummer 070-268 62 61 eller skicka ett meddelande. Vid uteblivet besök eller om avbokning sker senare än vad som angives ovan så debiteras full besökskostnad.