Priser & vilkor

Priser & Villkor

Privatpersoner:

Individuellt besök ca 50 min

Individuellt besök 25 min

Dubbel sessionstid ca 100 min

Ta kontakt för prisuppgifter

Företagskunder:
Pris enligt överenskommelse

Som privatperson betalar du i anslutning till ditt besök. I de fall du har en anställning, kan det vara värt att du tar reda på om dina arbetsgivare är villig att betala din behandling.