Länkar

Länkar

Reportage om min verksamhet i Yippie okt. 2009 (Sida 50-51)

www.yippie.nu

Beteendeterapeutiska föreningen
https://www.beteendeterapeutiska.org/

Svenska ångestsyndromsällskapet
https://www.angest.se/

Svenska OCD förbundet Ananke
https://ocdforbundet.se/